orders@graffitistudio.pl             +48 32 661 01 30

Polityka jakości

Polityka jakości

 

Graffiti Studio Sp. z o.o. od kilkunastu lat świadczy usługi poligraficzne Klientom z różnych branż. Zadowolenie klientów jest miarą oceny naszych starań i nieustannych dążeń do doskonałości. W naszą strategię na trwałe wpisujemy spełnienie rosnących wymagań rynkowych wobec naszych wyrobów. Chcąc rozwijać jakość naszych produktów stawiamy sobie za cel stały rozwój Spółki i poszerzanie grona zadowolonych Klientów dzięki fachowej i rzetelnej obsłudze oraz podnoszenie jakości naszych wyrobów. Wizytówką naszych możliwości i staranności ma być zaangażowanie i jakość naszej pracy uzyskiwana poprzez ciągłe doskonalenie naszej działalności, szkolenie pracowników.

Za cel stawiamy sobie również wytwarzanie naszych produktów z poszanowaniem środowiska naturalnego i w zgodzie z prawem chroniącym go poprzez identyfikację aspektów środowiskowych, przeciwdziałanie lub łagodzenie ich skutków oraz kreowanie ekologicznej kultury współpracy z dostawcami i klientami. Wyznaczone cele osiągamy poprzez angażowanie pracowników w doskonalenie jakości na wszystkich poziomach organizacji, udział pracowników w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje, dokumentowanie zdarzeń, stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz stałe unowocześnianie metod pracy.

Podnoszenie świadomości pracowników Spółki w aspekcie jakości ich pracy oraz korzystanie z rozwiązań i narzędzi zaawansowanych technologicznie pozwala na ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością. Jako Prezes Spółki jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości i deklaruję, że jest i będzie nadal konsekwentnie realizowana przeze mnie oraz pracowników naszej firmy.

Gwarancją realizacji Polityki Jakości jest ciągłe doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 co stanowi gwarancję funkcjonowania i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, a przez to rozwój i umacnianie pozycji Spółki na rynku.

 

Prezes Zarządu

Przemysław Taubler